Muu

Luento

EU:n pitkät tähtäimet

to 5.11., 18:00 - 19:00

Turun pääkirjasto
Kuvaus

Professori Henri Vogt kertoo ja keskustelee luentosarjassa Näkökulmia pitkäjänteisempään politiikkaan.

Näkökulmia pitkäjänteisempään politiikkaan

Studia generalia -luentosarja Studiossa torstaisin klo 18-19

Miten tulevat sukupolvet otetaan huomioon päätöksenteossa? Entä miten ympäristö huomioidaan? Miten kansalaiset voivat osallistua huomisen huomaavassa demokratiassa? Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa (PALO) -hankkeen tutkijat kertovat ja keskustelevat hankkeen tuloksista. 

 • to 8.10.  Ratkaistaanko ilmastonmuutos järjellä vai tunteella? Professori Kaisa Herne ja tutkijatohtori Esa Palosaari, Tampereen yliopisto
   
 • to 15.10.  Kansalaisten ja päättäjien poliittiset aikakäsitykset. Tutkimusjohtaja Lauri Rapeli ja projektitutkija Vesa Koskimaa, Åbo Akademi
   
 • to 22.10.  Miten tulevat sukupolvet voidaan huomioida demokraattisessa päätöksenteossa? Professori Maija Setälä, Turun yliopisto
   
 • to 29.10.  Osallistamisesta yhteisluomiseen: Kohti pitkäjänteisempää luonnonvara- ja ympäristöpolitiikkaa. Tutkimusprofessori Juha Hiedanpää, Luonnonvarakeskus
   
 • to 5.11.  EU:n pitkät tähtäimet. Professori Henri Vogt, Turun yliopisto
   
 • to 12.11.  Yhteisluominen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavassa. Tutkimusprofessori Juha Hiedanpää ja tutkija Matti Salo, Luonnonvarakeskus, suunnittelujohtaja Heikki Saarento ja erikoissuunnittelija Timo Juvonen, Varsinais-Suomen liitto
   

Yhteistyössä Turun kaupunginkirjasto ja Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston PALO-tutkimushanke, jossa ovat mukana Turun ja Tampereen yliopistot, Åbo Akademi ja Luonnonvarakeskus.

Linkki
PALO-tutkimushanke

Hinta
Maksuton
Sijainti
Turun pääkirjasto
Linnankatu 2, Turku
Studio (uudisosa, 1. krs)
Katso myös
Kulttuuritapahtumia
Urheilutapahtumia
Sosiaalisia tapahtumia
Muita tapahtumia
Seuraava

DooApp
Tapahtumat ja tekemiset yhdessä paikassa.